Про психологічну службу

Системна робота із створення психологічної служби в освітній галузі розпочалася з 1991 р., коли в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України був створений новий підрозділ – Центр психологічної служби в системі народної освіти. У листопаді того ж року відбулася перша всеукраїнська конференція з практичної психології (м. Луцьк).

У 1993 р. було розроблено і прийняте перше положення про психологічну службу системи освіти.

7 липня 1998 р. спільним наказом Міністерства освіти України та Академії педагогічних наук України було створено Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи як головну організацію психологічної служби, що здійснює методичне керівництво усією психологічною службою системи освіти.

У 2001 році в структуру Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи була введена Центральна психолого-медико-педагогічна консультація, що створило сприятливі умови для розгортання її діяльності як головної структури, що контролює, координує і здійснює розробку нормативно-правових засад, науково-методичне керівництво регіональними (республіканської АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських) консультаціями.

23 квітня 2004 р. вперше в історії Української держави Колегія Міністерства освіти і науки України розглянула питання про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти. Колегія схвалила «Стратегію розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 р.». Відтоді 23 квітня вважається Днем практичного психолога.

У квітні 2008 р. засідання Колегії Міністерства освіти і науки схвалило Концепцію розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 р.

У 2009 р. була прийнята нова редакція Положення про психологічну службу системи освіти України.

На прикінці 2011 року було прийняте нове Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації.

Аналізуючи динаміку зростання чисельності працівників психологічної служби і розгортання мережі центрів практичної психології і соціальної роботи, слід вказати, що у 1994 навчальному році психологічна служба системи освіти нараховувала 2852 фахівця, а у 2011 році практичних психологів, соціальних педагогів та методистів нараховувалось 22102 особи.

Write a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Намалюй обличчя

Джерело: dytpsyholog.com

Положення про психологічну службу системи освіти України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Н А К А З N 127 від 03.05.99 Зареєстровано …

Батьки і діти

В умовах відродження і розбудови соціального, економічного і політичного …